Hofifah, H., Aziz, A. and Ghafur, A. (2022) “Peran E- Commerce Dalam Meningkatkan Pendapatan Penjualan Dalam Perspektif Islam”, OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), pp. 14-24. doi: 10.53491/oikonomika.v4i1.563.