Hofifah, Hofifah, Abd Aziz, and Abd Ghafur. 2022. “Peran E- Commerce Dalam Meningkatkan Pendapatan Penjualan Dalam Perspektif Islam”. OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah 4 (1):14-24. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.563.