Hofifah, H., Aziz, A., & Ghafur, A. (2022). Peran E- Commerce Dalam Meningkatkan Pendapatan Penjualan Dalam Perspektif Islam. OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 4(1), 14-24. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.563