1.
Rivaldi R. EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA DAN M. NEJATULLAH SIDDIQI. Elmudhorib: J. Kaji. Ekonomi dan Perbankan Syariah [Internet]. 2021Dec.31 [cited 2024Jul.14];2(2):25-34. Available from: https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib/article/view/252