Rivaldi, Rifqi. “EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA DAN M. NEJATULLAH SIDDIQI”. EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah 2, no. 2 (December 31, 2021): 25-34. Accessed July 14, 2024. https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib/article/view/252.