Rivaldi, R. “EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA DAN M. NEJATULLAH SIDDIQI”. EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah, vol. 2, no. 2, Dec. 2021, pp. 25-34, doi:10.53491/elmudhorib.v2i2.252.