[1]
Helma and Rini Elvira, “PENGARUH KETIDAKMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN ”, Elmudhorib: J. Kaji. Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol. 4, no. 2, pp. 148-162, Dec. 2023.