[1]
R. Rivaldi, “EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA DAN M. NEJATULLAH SIDDIQI”, Elmudhorib: J. Kaji. Ekonomi dan Perbankan Syariah, vol. 2, no. 2, pp. 25-34, Dec. 2021.