Rivaldi, Rifqi. 2021. “EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA DAN M. NEJATULLAH SIDDIQI”. EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah 2 (2):25-34. https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v2i2.252.