(1)
Rivaldi, R. EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA DAN M. NEJATULLAH SIDDIQI. Elmudhorib: J. Kaji. Ekonomi dan Perbankan Syariah 2021, 2, 25-34.