[1]
Akhmad Affandi Mahfudz, Novita Khairani and Rusyda Afifah Ahmad 2023. EXPLORING ZAKAT’S ROLE IN PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND JUSTICE FOR AR-RIQOB. EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah. 4, 2 (Dec. 2023), 88-100.