[1]
Rivaldi, R. 2021. EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA DAN M. NEJATULLAH SIDDIQI. EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah. 2, 2 (Dec. 2021), 25-34. DOI:https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v2i2.252.