Sidanatul Janah. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Perniagaan Dropship: Implementation Of Maqashid Syariah In Dropship Commercial”. AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 2 (December 9, 2023): 97-112. Accessed May 23, 2024. https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/719.