Jamil, Nury Khoiril Jamil, M. Ghufron, and Abd. Syakur. “Asas Mabda’ Ar-Radha’iyyah Dalam Keabsahan Perjanjian Over Kredit KPR Syariah: Mabda’ Ar-Radha’iyyah Principles on The Validity of Sharia Mortgage Over Credit Agreements”. AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 2 (December 9, 2023): 85-96. Accessed May 22, 2024. https://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/713.