[1]
Sidanatul Janah 2023. Implementasi Maqashid Syariah dalam Perniagaan Dropship: Implementation Of Maqashid Syariah In Dropship Commercial. AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam. 2, 2 (Dec. 2023), 97-112.