Mulyani, Wiwik, and Casmini Casmini. “FULL DAY SCHOOL DAN HAK BERMAIN PADA ANAK MADRASAH IBTIDAIYAH”. WANIAMBEY: Journal of Islamic Education 3, no. 2 (December 30, 2022): 81-92. Accessed June 3, 2023. http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/waniambey/article/view/406.