Mukharomah, N. . “PENGGUNAAN APLIKASI QUIZIZZ SEBAGAI MEDIA PENILAIAN BERBASIS DARING DI MI AL MUQORROBIYAH”. Waniambey: Journal of Islamic Education, vol. 2, no. 1, June 2021, pp. 12-22, doi:10.53837/waniambey.v2i1.52.