Mulyani, Wiwik, and Casmini Casmini. 2022. “FULL DAY SCHOOL DAN HAK BERMAIN PADA ANAK MADRASAH IBTIDAIYAH”. Waniambey: Journal of Islamic Education 3 (2):81-92. https://doi.org/10.53837/waniambey.v3i2.406.