1.
Hofifah H, Aziz A, Ghafur A. Peran E- Commerce Dalam Meningkatkan Pendapatan Penjualan Dalam Perspektif Islam. Oikonomika: J. Kaji. Ekonomi dan Keuang. Syariah [Internet]. 2022Jun.14 [cited 2024Jul.14];4(1):14-2. Available from: http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/oikonomika/article/view/563