Hofifah, H., A. Aziz, and A. Ghafur. “Peran E- Commerce Dalam Meningkatkan Pendapatan Penjualan Dalam Perspektif Islam”. OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah, vol. 4, no. 1, June 2022, pp. 14-24, doi:10.53491/oikonomika.v4i1.563.