(1)
Hofifah, H.; Aziz, A.; Ghafur, A. Peran E- Commerce Dalam Meningkatkan Pendapatan Penjualan Dalam Perspektif Islam. Oikonomika: J. Kaji. Ekonomi dan Keuang. Syariah 2022, 4, 14-24.