[1]
Hofifah, H., Aziz, A. and Ghafur, A. 2022. Peran E- Commerce Dalam Meningkatkan Pendapatan Penjualan Dalam Perspektif Islam. OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah. 4, 1 (Jun. 2022), 14-24. DOI:https://doi.org/10.53491/oikonomika.v4i1.563.