1.
Arrasyid F, Harahap AA. ASAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHDAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF CEDAW. Hunila J. Ilmu Huk. Dan Integrasi Peradil. [Internet]. 2022Nov.30 [cited 2024Mar.1];1(1):1-9. Available from: http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/hunila/article/view/325