Arrasyid, Fuazan, and Abdul Aziz Harahap. “ASAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHDAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF CEDAW”. HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan 1, no. 1 (November 30, 2022): 1-9. Accessed March 21, 2023. http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/hunila/article/view/325.