Arrasyid, F., and A. A. Harahap. “ASAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHDAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF CEDAW”. HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan, vol. 1, no. 1, Nov. 2022, pp. 1-9, doi:10.53491/hunila.v1i1.325.