[1]
F. Arrasyid and A. A. Harahap, “ASAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHDAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF CEDAW”, Hunila J. Ilmu Huk. Dan Integrasi Peradil., vol. 1, no. 1, pp. 1-9, Nov. 2022.