Arrasyid, Fuazan, and Abdul Aziz Harahap. 2022. “ASAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHDAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF CEDAW”. HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan 1 (1):1-9. https://doi.org/10.53491/hunila.v1i1.325.