(1)
Arrasyid, F.; Harahap, A. A. ASAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHDAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF CEDAW. Hunila J. Ilmu Huk. Dan Integrasi Peradil. 2022, 1, 1-9.