[1]
Arrasyid, F. and Harahap, A.A. 2022. ASAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHDAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF CEDAW. HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan. 1, 1 (Nov. 2022), 1-9. DOI:https://doi.org/10.53491/hunila.v1i1.325.